Algemene Informatie

De informatie aangeboden op de website van Scheepers Bouw & Ontwikkeling B.V. (hierna: “Scheepers Bouw”, “wij”, “ons”, of “onze”), is algemeen van aard en wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden. Hoewel wij streven naar nauwkeurigheid en actualiteit, kunnen wij de juistheid, volledigheid, of tijdigheid van de informatie niet garanderen.

Aansprakelijkheid

Alle inhoud op de website van Scheepers Bouw is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan Scheepers Bouw geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die kan ontstaan uit het gebruik van de informatie op onze website, inclusief informatie die mogelijk onvolledig of onjuist is.

Scheepers Bouw is tevens niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van elektronische middelen van communicatie, inclusief – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door computerprogramma’s gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud van deze website, inclusief teksten, afbeeldingen, logo’s, en ander materiaal, is eigendom van Scheepers Bouw en wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze site te kopiëren, te downloaden, te publiceren, te verspreiden of te reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Scheepers Bouw heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de beschikbaarheid daarvan. Het opnemen van hyperlinks naar dergelijke websites impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van het materiaal op deze websites of enige associatie met hun exploitanten.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van onze website en deze disclaimer zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig de inhoud van deze disclaimer te raadplegen.

Contact

Mocht u vragen hebben over deze disclaimer, neem dan contact op met Scheepers Bouw via de aangeboden contactmethoden op onze website.

Toepasselijk Recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Door onze website te gebruiken, erkent u dat u deze disclaimer hebt gelezen, begrepen en hiermee instemt.

© Scheepers Bouw & Ontwikkeling B.V. – Alle rechten voorbehouden.