Laatste update 8 november

Bij Scheepers Bouw & Ontwikkeling B.V. (hierna: “wij”, “ons”, of “onze”), streven wij ernaar om de privacy van alle personen te respecteren met wie we zaken doen, zowel online als offline. Deze privacyverklaring geeft u inzicht in hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, beschermen, en delen, ongeacht of u een klant bent, een leverancier, een zakelijke partner of een bezoeker van onze website.

Verzameling van Persoonsgegevens Wij verzamelen persoonlijke informatie op verschillende manieren, waaronder:

 • Via directe interacties (bijvoorbeeld wanneer u een offerte aanvraagt, een contract ondertekent, een dienst aanvraagt, een visitekaartje overhandigt, of een contactformulier op onze website invult).
 • Via onze website (bijvoorbeeld door middel van cookies, die ons helpen uw gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren).

De persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsgegevens
 • Andere informatie die relevant is voor uw aanvraag of opdracht

Gebruik van Persoonsgegevens De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals:

 • Het beantwoorden van uw vragen en het communiceren over de diensten die wij aanbieden.
 • Het uitvoeren van contractuele verplichtingen en diensten.
 • Administratieve doeleinden en boekhouding.
 • Het verbeteren van onze website en dienstverlening.
 • Marketingdoeleinden, alleen wanneer u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Delen van Persoonsgegevens Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden en delen deze alleen indien nodig voor de uitvoering van onze diensten, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wanneer wij uw gegevens delen met derden, zoals onderaannemers of dienstverleners, nemen wij de vereiste maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens vertrouwelijk en veilig blijven.

Beveiliging van Persoonsgegevens Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking en tegen onbedoeld verlies, vernietiging of beschadiging.

Rechten van Betrokkenen U heeft het recht om inzage te vragen in de persoonlijke gegevens die wij van u verwerken, deze te corrigeren of te verwijderen, en u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Om gebruik te maken van deze rechten, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens Voor vragen of verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met:

Scheepers Bouw & Ontwikkeling B.V.
info@scheepersbouwenontwikkeling.nl

Wijzigingen in deze Privacyverklaring Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd en, waar gepast, zullen we u via e-mail op de hoogte brengen.

Wij danken u voor uw vertrouwen in Scheepers Bouw & Ontwikkeling B.V. en beloven transparantie en integriteit in de verwerking van uw persoonsgegevens.

Instemming Door gebruik te maken van onze diensten en website, bevestigt u dat u kennis heeft genomen van deze privacyverklaring en dat u instemt met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens zoals hierin beschreven.